Αναλαμβάνουμε την μουσική, ηχητική κάλυψη της οποιαδήποτε  εκδήλωσης στην περιοχή του Ναυπλίου και των γύρω δήμων.

Επίσης μπορούμε να αναλάβουμε τον φωτισμό και την κάλυψη συνεδρίων ή ημερίδων.


Φωτογραφίες από μερικά συνέδρια και ημερίδες που έχουμε καλύψει